ที่ปรึกษาการเงิน, นักวางแผนการเงิน, ที่ปรึกษาประกัน, ประกันชีวิต, ประกันรถ, ประกัน,ประกันภัย,ประกันอัคคีภัย,การลงทุน,กองทุนรวม,วางแผนภาษี,แผนเกษียณ,งบการเงิน,สะสมทรัพย์,ออมทรัพย์,ประกันสุขภาพ,ประกันควบการลงทุน,Unit Linked,ที่ปรึกษาการเงิน,นักวางแผนการเงิน,ที่ปรึกษา,IC,IP,CFP,FChFP,ภาษี,งบการเงิน,กรมธรรม์,เงินสำรองฉุกเฉิน,ขั้นตอนวางแผน,การเงิน,DCA,ประกันกรรมการ,keyman,ลดหย่อนภาษี,แผนภาษี
 

ทำไมต้องเรา

Wealth  Analyst  ที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ

เพราะเราคือ ทีมงานที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพที่ได้รับการรับรองจากสมาคมที่ปรึกษาการเงินเอเชียแปซิฟิก ที่สามารถดูแลลูกค้าทุกท่าน ทุกครอบครัวได้ทุกช่วงอายุ ตั้งแต่แรกเกิด วัยเรียน วันทำงาน วัยสะสม วัยเกษียณไปจนถึงเรื่องการส่งต่อมรดก เราสร้างความมั่นคงทุกย่างก้าวให้แก่ทุกครอบครัว เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับครอบครัวเพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งให้แก่เศรษฐกิจประเทศ

"เศรษฐกิจชาติจะมั่นคั่ง เมื่อทุกครัวเรือนมีความมั่นคง."

การทำงานของเราเริ่มต้นจากการเข้าเก็บข้อมูลลูกค้าระดับบุคคล และ ระดับครอบครัว เก็บข้อมูลความต้องการ เป้าหมายรายบุคคล เป้าหมายของครอบครัว เพื่อทำการออกแบบแผนการเงินให้เหมาะสมกับเป้าหมายและความต้องการ โดยเริ่มต้นจากการกระตุ้นความรู้พื้นฐานการเงิน บริหารเงินสำรองฉุกเฉิน สร้างความคุ้มครองปกป้องเพื่ออุดรูรั่วทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ทั้งแบบตั้งใจและไม่ตั้งใจ ส่งเสริมผลักดันต่อยอด ปรับเปลี่ยนทัศนคติการเก็บออมเงินให้ถูกที่ถูกทางและถูกวิธีการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของเงินทุกบาทของลูกค้า เป็นการช่วยพาลูกค้าไปให้ถึงเป้าหมายอย่างมั่นคง.

*ข้อมูลทั้งหมดของคุณถือเป็นความลับส่วนบุคคลในให้การบริการ