ที่ปรึกษาการเงิน, นักวางแผนการเงิน, ที่ปรึกษาประกัน, ประกันชีวิต, ประกันรถ, ประกัน,ประกันภัย,ประกันอัคคีภัย,การลงทุน,กองทุนรวม,วางแผนภาษี,แผนเกษียณ,งบการเงิน,สะสมทรัพย์,ออมทรัพย์,ประกันสุขภาพ,ประกันควบการลงทุน,Unit Linked,ที่ปรึกษาการเงิน,นักวางแผนการเงิน,ที่ปรึกษา,IC,IP,CFP,FChFP,ภาษี,งบการเงิน,กรมธรรม์,เงินสำรองฉุกเฉิน,ขั้นตอนวางแผน,การเงิน,DCA,ประกันกรรมการ,keyman,ลดหย่อนภาษี,แผนภาษี
 

การตั้งเป้าหมาย “SMART Goals” ในการวางแผนการเงิน

หลักในการตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ดี โดยการใช้เทคนิคการตั้งเป้าหมายแบบ SMART Goals.
เป้าหมายต้อง ชัดเจน วัดผลได้ รู้ว่าต้องทำอย่างไร เกิดขึ้นได้จริง มีเวลากำหนดแน่อน


“เป้าหมายเปรียบเสมือนจุดหมายของการเดินทาง แต่สิ่งที่สำคัญคือต้องรู้ตนเองว่าเราอยู่ตรงจุดไหนของเป้าหมายแล้ว.”

ตัวอย่างการตั้งเป้าหมายที่ดี

เช่น เราต้องการเก็บเงิน 10% ของรายได้ในแต่ละเดือน ให้ได้เงินรวมถึง 5 ล้านบาท โดยเอาไปออมในกองทุนรวม เพื่อไว้เป็นเงินเกษียณในอีก 20 ปีข้างหน้า

หลักการง่ายที่ทำได้จริงโดยระบุวิธีการและระยะเวลาที่ชัดเจนและมีโอกาสเกิดขึ้นได้จริง


ลองเริ่มตั้งเป้าหมายทางการเงินกันดูครับ แต่ต้องไปลืมเรื่องของการบริหารความเสี่ยงที่ดีให้เพียงพอด้วยนะครับ เพราะความเสี่ยงมันคือ ศัตรูตัวฉกาจของการวางแผนการเงิน

ดู 240 ครั้ง0 ความคิดเห็น