ที่ปรึกษาการเงิน, นักวางแผนการเงิน, ที่ปรึกษาประกัน, ประกันชีวิต, ประกันรถ, ประกัน,ประกันภัย,ประกันอัคคีภัย,การลงทุน,กองทุนรวม,วางแผนภาษี,แผนเกษียณ,งบการเงิน,สะสมทรัพย์,ออมทรัพย์,ประกันสุขภาพ,ประกันควบการลงทุน,Unit Linked,ที่ปรึกษาการเงิน,นักวางแผนการเงิน,ที่ปรึกษา,IC,IP,CFP,FChFP,ภาษี,งบการเงิน,กรมธรรม์,เงินสำรองฉุกเฉิน,ขั้นตอนวางแผน,การเงิน,DCA,ประกันกรรมการ,keyman,ลดหย่อนภาษี,แผนภาษี
 

บริการของเรา

การบริการวางแผนการเงิน

บริการวางแผนการเงิน เริ่มตั้งแต่การคำนวณเงินสำรองฉุกเฉินของแต่ละคนให้เพียงพอในการใช้จ่ายเมื่อเกิดวิกฤติ วางแผนประกัน วางแผนการลงทุน จัดทำงบการเงินส่วนบุคคล งบกระแสเงินสด เก็บข้อมูลครอบครัว จัดทำบัญชีสินทรัพย์ ให้คำปรึกษาการแก้ไขหนี้สินเพื่อให้ประหยัดดอกเบี้ย วิเคราะห์มูลค่าความสามารถ การสร้างความมั่นคงให้แก่ตัวคุณและทุกคนในครอบครัวเพื่อปกป้องรายได้ประมาณการณ์ล่วงหน้าไม่ให้สูญหาย

"สิ่งมีค่าทุกอย่างต้องมีประกัน ยิ่งสิ่งนั้นมีค่ามากเท่าไหร่ สิ่งนั้นยิ่งต้องมีประกัน."

วางแผนการเงิน การลงทุน จัดทำแผนเกษียณ ซื้อประกัน คำนวณเงินเกษียณที่ควรได้จากกองทุนต่างๆ เช่น กบข. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ฯ ต้องปรึกษาเรา เพราะเป้าหมายของคุณ คือ แรงผลักดันของเรา

*ข้อมูลทั้งหมดของคุณถือเป็นความลับส่วนบุคคลในให้การบริการ

 

ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือการวางแผนการเงิน

ประกันชีวิต

ประกันชีวิต

ประกันสุขภาพเด็ก
ประกันสุขภาพ
ประกันสุขภาพ
ประกันสุขภาพ
1/1

ประกันสุขภาพ

ใช้เพื่อบริหารความเสี่ยง ด้วยการวางแผนคุ้มครองชีวิต วางแผนภาษี และ การเก็บออมในรูปแบบประกัน สร้างกองทุนการศึกษาให้บุตร คุ้มครองวงเงินหนี้ ปกป้องรายได้ในอนาคต จัดการมรดกอย่างชาญฉลาดด้วยการส่งต่อทรัพย์สินที่ปราศจากภาษี

ใช้เพื่อบริหารความเสี่ยง ช่วยคุ้มครองปกป้องเงินจาก ค่ารักษาจากอาการเจ็บป่วย ไม่สบาย โรคร้ายแรง อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ ชดเชยราย สร้างเงินก้อนเพื่อสำรองไว้ใช้จ่ายของผู้เจ็บป่วยและผู้ดูแลในระหว่างการรักษา หรือ การรักษา

ประกันรถยนต์
ประกันบ้าน
ประกันภัยกระจก
ประกันเดินทาง
ประกันทรัพย์สิน
ประกันกอล์ฟ
ประกันการก่อสร้าง
ประกันความรับผิด
ประกันขนส่งสินค้า
1/1

ประกันวินาศภัย รถยนต์, บ้าน, โรงงาน, ทรัพย์สิน,

การเดินทาง, กอล์ฟ, สินค้า, การก่อสร้าง ฯลฯ 

Stock Market Graph

จัดสรรการลงทุน

ใช้เพื่อบริหารความเสี่ยง เพื่อคุ้มครองการสูญเสียทรัพย์สิน หรือ การรั่วไหลของเงินที่เกิดความเสียหายจากทรัพย์สิน หรือ กิจกรรมในการทำงาน เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้แก่ชีวิต

ใช้เพื่อต่อยอดการเก็บออมให้เกิดมูลค่าในอัตราก้าวหน้าที่สามารถเอาชนะค่าเงินเฟ้อ สร้างประโยชน์ได้มากกว่าการฝากเงินในธนาคาร ผ่านการจัดสรรการลงทุนเพื่อบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน ให้มูลค่าเพิ่มขึ้นเพื่อไปเป้าหมายการเงินที่วางไว้

strategi-money-management-dengan-positio

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริหารภาษีบุคคลและนิติบุคคล

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับองค์กร เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พนักงานและลูกจ้างในองค์กร

ให้คำปรึกษาและบริหารจัดการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับองค์กร ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง และ ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม? ติดต่อเรา

ฝากรายละเอียดการติดต่อกลับ เช่น เบอร์โทรศัพท์, อีเมล์ หรือแชทหาเราได้เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม.