ที่ปรึกษาการเงิน, นักวางแผนการเงิน, ที่ปรึกษาประกัน, ประกันชีวิต, ประกันรถ, ประกัน,ประกันภัย,ประกันอัคคีภัย,การลงทุน,กองทุนรวม,วางแผนภาษี,แผนเกษียณ,งบการเงิน,สะสมทรัพย์,ออมทรัพย์,ประกันสุขภาพ,ประกันควบการลงทุน,Unit Linked,ที่ปรึกษาการเงิน,นักวางแผนการเงิน,ที่ปรึกษา,IC,IP,CFP,FChFP,ภาษี,งบการเงิน,กรมธรรม์,เงินสำรองฉุกเฉิน,ขั้นตอนวางแผน,การเงิน,DCA,ประกันกรรมการ,keyman,ลดหย่อนภาษี,แผนภาษี
 

บริการของเรา

การบริการวางแผนการเงิน

บริการวางแผนการเงิน เริ่มตั้งแต่การคำนวณเงินสำรองฉุกเฉินของแต่ละคนให้เพียงพอในการใช้จ่ายเมื่อเกิดวิกฤติ วางแผนประกัน วางแผนการลงทุน จัดทำงบการเงินส่วนบุคคล งบกระแสเงินสด เก็บข้อมูลครอบครัว จัดทำบัญชีสินทรัพย์ ให้คำปรึกษาการแก้ไขหนี้สินเพื่อให้ประหยัดดอกเบี้ย วิเคราะห์มูลค่าความสามารถ การสร้างความมั่นคงให้แก่ตัวคุณและทุกคนในครอบครัวเพื่อปกป้องรายได้ประมาณการณ์ล่วงหน้าไม่ให้สูญหาย

"สิ่งมีค่าทุกอย่างต้องมีประกัน ยิ่งสิ่งนั้นมีค่ามากเท่าไหร่ สิ่งนั้นยิ่งต้องมีประกัน."

วางแผนการเงิน การลงทุน จัดทำแผนเกษียณ ซื้อประกัน คำนวณเงินเกษียณที่ควรได้จากกองทุนต่างๆ เช่น กบข. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ฯ ต้องปรึกษาเรา เพราะเป้าหมายของคุณ คือ แรงผลักดันของเรา

*ข้อมูลทั้งหมดของคุณถือเป็นความลับส่วนบุคคลในให้การบริการ

 

ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือการวางแผนการเงิน

ประกันชีวิต

ประกันชีวิต

ประกันสุขภาพเด็ก
press to zoom
ประกันสุขภาพ
press to zoom
ประกันสุขภาพ
press to zoom
ประกันสุขภาพ
press to zoom
1/1

ประกันสุขภาพ

ใช้เพื่อบริหารความเสี่ยง ด้วยการวางแผนคุ้มครองชีวิต วางแผนภาษี และ การเก็บออมในรูปแบบประกัน สร้างกองทุนการศึกษาให้บุตร คุ้มครองวงเงินหนี้ ปกป้องรายได้ในอนาคต จัดการมรดกอย่างชาญฉลาดด้วยการส่งต่อทรัพย์สินที่ปราศจากภาษี

ใช้เพื่อบริหารความเสี่ยง ช่วยคุ้มครองปกป้องเงินจาก ค่ารักษาจากอาการเจ็บป่วย ไม่สบาย โรคร้ายแรง อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ ชดเชยราย สร้างเงินก้อนเพื่อสำรองไว้ใช้จ่ายของผู้เจ็บป่วยและผู้ดูแลในระหว่างการรักษา หรือ การรักษา

ประกันรถยนต์
press to zoom
ประกันบ้าน
press to zoom
ประกันภัยกระจก
press to zoom
ประกันเดินทาง
press to zoom
ประกันทรัพย์สิน
press to zoom
ประกันกอล์ฟ
press to zoom
ประกันการก่อสร้าง
press to zoom
ประกันความรับผิด
press to zoom
ประกันขนส่งสินค้า
press to zoom
1/1

ประกันวินาศภัย รถยนต์, บ้าน, โรงงาน, ทรัพย์สิน,

การเดินทาง, กอล์ฟ, สินค้า, การก่อสร้าง ฯลฯ 

Stock Market Graph

จัดสรรการลงทุน

ใช้เพื่อบริหารความเสี่ยง เพื่อคุ้มครองการสูญเสียทรัพย์สิน หรือ การรั่วไหลของเงินที่เกิดความเสียหายจากทรัพย์สิน หรือ กิจกรรมในการทำงาน เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้แก่ชีวิต

ใช้เพื่อต่อยอดการเก็บออมให้เกิดมูลค่าในอัตราก้าวหน้าที่สามารถเอาชนะค่าเงินเฟ้อ สร้างประโยชน์ได้มากกว่าการฝากเงินในธนาคาร ผ่านการจัดสรรการลงทุนเพื่อบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน ให้มูลค่าเพิ่มขึ้นเพื่อไปเป้าหมายการเงินที่วางไว้

strategi-money-management-dengan-positio

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Tax-Administration-under-the-risk-classi

บริหารภาษีบุคคลและนิติบุคคล

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับองค์กร เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พนักงานและลูกจ้างในองค์กร

ให้คำปรึกษาและบริหารจัดการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับองค์กร ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง และ ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม? ติดต่อเรา

ฝากรายละเอียดการติดต่อกลับ เช่น เบอร์โทรศัพท์, อีเมล์ หรือแชทหาเราได้เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม.