ที่ปรึกษาการเงิน, นักวางแผนการเงิน, ที่ปรึกษาประกัน, ประกันชีวิต, ประกันรถ, ประกัน,ประกันภัย,ประกันอัคคีภัย,การลงทุน,กองทุนรวม,วางแผนภาษี,แผนเกษียณ,งบการเงิน,สะสมทรัพย์,ออมทรัพย์,ประกันสุขภาพ,ประกันควบการลงทุน,Unit Linked,ที่ปรึกษาการเงิน,นักวางแผนการเงิน,ที่ปรึกษา,IC,IP,CFP,FChFP,ภาษี,งบการเงิน,กรมธรรม์,เงินสำรองฉุกเฉิน,ขั้นตอนวางแผน,การเงิน,DCA,ประกันกรรมการ,keyman,ลดหย่อนภาษี,แผนภาษี
 

Company Profile

ประวัติความเป็นมา

จากจุดเริ่มต้นของการเป็นที่ปรึกษานักพัฒนาระบบและนักวิเคราะห์ระบบ CRM และ ERP มากกว่า 10 ปี จวบจนการทำงานในการบริหารความเสี่ยงในอุตสาหกรรมประกันภัย เก็บเกี่ยวเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ทางด้านการเงินและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบุคคลและองค์กร ต่อยอดไปยังการจัดสรรและบริหารเพื่อทวีค่ามูลค่าเงินจากการลงทุน รวมไปถึงการเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ด้านภาษีให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป

"เป้าหมายของคุณคือแรงผลักดันของเรา
Your goals, Our passion"

ทุกประสบการณ์ที่ผ่านมาหล่อหลอมให้เราเป็นที่ปรึกษาที่ครบวงจรในการบริหารจัดการด้านการเงินและการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความมั่นคงขององค์กรและบุคคล ไปจนถึงการสะสมความมั่นคั่งและการให้คำปรึกษาในการส่งต่อทรัพย์สินด้วยการบริหารสินทรัพย์อย่างยั่งยืน

"เรามุ่งเน้นการให้คำปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาด้วยผลิตภัณฑ์และเครื่องมือในการบริการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าที่รับบริการ"
 

ผลิตภัณฑ์และการบริการ

ประกันชีวิต

ประกันชีวิต

ประกันสุขภาพเด็ก
press to zoom
ประกันสุขภาพ
press to zoom
ประกันสุขภาพ
press to zoom
ประกันสุขภาพ
press to zoom
1/1

ประกันสุขภาพ

ใช้เพื่อบริหารความเสี่ยง ด้วยการวางแผนคุ้มครองชีวิต วางแผนภาษี และ การเก็บออมในรูปแบบประกัน สร้างกองทุนการศึกษาให้บุตร คุ้มครองวงเงินหนี้ ปกป้องรายได้ในอนาคต จัดการมรดกอย่างชาญฉลาดด้วยการส่งต่อทรัพย์สินที่ปราศจากภาษี

ใช้เพื่อบริหารความเสี่ยง ช่วยคุ้มครองปกป้องเงินจาก ค่ารักษาจากอาการเจ็บป่วย ไม่สบาย โรคร้ายแรง อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ ชดเชยราย สร้างเงินก้อนเพื่อสำรองไว้ใช้จ่ายของผู้เจ็บป่วยและผู้ดูแลในระหว่างการรักษา หรือ การรักษา

ประกันรถยนต์
ประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์

press to zoom
ประกันบ้าน
ประกันบ้าน

ประกันบ้าน

press to zoom
ประกันภัยกระจก
ประกันภัยกระจก

ประกันภัยกระจก

press to zoom
ประกันเดินทาง
ประกันเดินทาง

ประกันเดินทาง

press to zoom
ประกันทรัพย์สิน
ประกันทรัพย์สิน

ประกันทรัพย์สิน

press to zoom
ประกันกอล์ฟ
ประกันกอล์ฟ

ประกันกอล์ฟ

press to zoom
ประกันการก่อสร้าง
ประกันการก่อสร้าง

ประกันการก่อสร้าง

press to zoom
ประกันความรับผิด
ประกันความรับผิด

ประกันความรับผิด

press to zoom
ประกันขนส่งสินค้า
ประกันขนส่งสินค้า

ประกันขนส่งสินค้า

press to zoom
1/1

ประกันวินาศภัย รถยนต์, บ้าน, โรงงาน, ทรัพย์สิน,

การเดินทาง, กอล์ฟ, สินค้า, การก่อสร้าง ฯลฯ 

Stock Market Graph

จัดสรรการลงทุน

ใช้เพื่อบริหารความเสี่ยง เพื่อคุ้มครองการสูญเสียทรัพย์สิน หรือ การรั่วไหลของเงินที่เกิดความเสียหายจากทรัพย์สิน หรือ กิจกรรมในการทำงาน เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้แก่ชีวิต

ใช้เพื่อต่อยอดการเก็บออมให้เกิดมูลค่าในอัตราก้าวหน้าที่สามารถเอาชนะค่าเงินเฟ้อ สร้างประโยชน์ได้มากกว่าการฝากเงินในธนาคาร ผ่านการจัดสรรการลงทุนเพื่อบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน ให้มูลค่าเพิ่มขึ้นเพื่อไปเป้าหมายการเงินที่วางไว้

strategi-money-management-dengan-positio

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Tax-Administration-under-the-risk-classi

บริหารภาษีบุคคลและนิติบุคคล

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับองค์กร เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พนักงานและลูกจ้างในองค์กร

ให้คำปรึกษาและบริหารจัดการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับองค์กร ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง และ ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ

คุณวุฒิและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

 • ตัวแทนประกันชีวิต

  • เลขที่ใบอนุญาต : 6001028108​

 • นายหน้าการจัดการประกันวินาศภัยโดยตรง

  • เลขที่ใบอนุญาต : 6304006256​

 • ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1

  • เลขที่ทะเบียน : ​089111

 • ตัวแทนขายหน่วยลงทุน

 • ที่ปรึกษาการเงิน FChFP ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Financial Services Association – APFinSA)

 • สมาชิกตลอดชีพสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน

 • กรรมการชมรม Young Insurer Club (YIC) สมาคมประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 - 2558 

Our Partner

APFinSA250

Asia Pacific Financial Services Association

logo-THAIFA-AI-น้ำเงิน

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน

aia-logo-618BFE8E96-seeklogo.com

เอไอเอ (ประเทศไทย)

dvs-logo

เทเวศประกันภัย

mti-logo

เมืองไทยประกันภัย

mittare-logo

มิตรแท้ประกันภัย

Phillip-logo

หลักทรัพย์ฟิลลิป

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม? ติดต่อเรา

ฝากรายละเอียดการติดต่อกลับ เช่น เบอร์โทรศัพท์, อีเมล์ หรือแชทหาเราได้เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม.