ที่ปรึกษาการเงิน, นักวางแผนการเงิน, ที่ปรึกษาประกัน, ประกันชีวิต, ประกันรถ, ประกัน,ประกันภัย,ประกันอัคคีภัย,การลงทุน,กองทุนรวม,วางแผนภาษี,แผนเกษียณ,งบการเงิน,สะสมทรัพย์,ออมทรัพย์,ประกันสุขภาพ,ประกันควบการลงทุน,Unit Linked,ที่ปรึกษาการเงิน,นักวางแผนการเงิน,ที่ปรึกษา,IC,IP,CFP,FChFP,ภาษี,งบการเงิน,กรมธรรม์,เงินสำรองฉุกเฉิน,ขั้นตอนวางแผน,การเงิน,DCA,ประกันกรรมการ,keyman,ลดหย่อนภาษี,แผนภาษี
 

Company Profile

ประวัติความเป็นมา

จากจุดเริ่มต้นของการเป็นที่ปรึกษานักพัฒนาระบบและนักวิเคราะห์ระบบ CRM และ ERP มากกว่า 10 ปี จวบจนการทำงานในการบริหารความเสี่ยงในอุตสาหกรรมประกันภัย เก็บเกี่ยวเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ทางด้านการเงินและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบุคคลและองค์กร ต่อยอดไปยังการจัดสรรและบริหารเพื่อทวีค่ามูลค่าเงินจากการลงทุน รวมไปถึงการเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ด้านภาษีให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป

"เป้าหมายของคุณคือแรงผลักดันของเรา
Your goals, Our passion"

ทุกประสบการณ์ที่ผ่านมาหล่อหลอมให้เราเป็นที่ปรึกษาที่ครบวงจรในการบริหารจัดการด้านการเงินและการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความมั่นคงขององค์กรและบุคคล ไปจนถึงการสะสมความมั่นคั่งและการให้คำปรึกษาในการส่งต่อทรัพย์สินด้วยการบริหารสินทรัพย์อย่างยั่งยืน

"เรามุ่งเน้นการให้คำปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาด้วยผลิตภัณฑ์และเครื่องมือในการบริการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าที่รับบริการ"
 

ผลิตภัณฑ์และการบริการ

ประกันชีวิต

ประกันชีวิต

ประกันสุขภาพเด็ก
ประกันสุขภาพ
ประกันสุขภาพ
ประกันสุขภาพ
1/1

ประกันสุขภาพ

ใช้เพื่อบริหารความเสี่ยง ด้วยการวางแผนคุ้มครองชีวิต วางแผนภาษี และ การเก็บออมในรูปแบบประกัน สร้างกองทุนการศึกษาให้บุตร คุ้มครองวงเงินหนี้ ปกป้องรายได้ในอนาคต จัดการมรดกอย่างชาญฉลาดด้วยการส่งต่อทรัพย์สินที่ปราศจากภาษี

ใช้เพื่อบริหารความเสี่ยง ช่วยคุ้มครองปกป้องเงินจาก ค่ารักษาจากอาการเจ็บป่วย ไม่สบาย โรคร้ายแรง อุบัติเหตุ ทุพพลภาพ ชดเชยราย สร้างเงินก้อนเพื่อสำรองไว้ใช้จ่ายของผู้เจ็บป่วยและผู้ดูแลในระหว่างการรักษา หรือ การรักษา

ประกันรถยนต์
ประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์

ประกันบ้าน
ประกันบ้าน

ประกันบ้าน

ประกันภัยกระจก
ประกันภัยกระจก

ประกันภัยกระจก

ประกันเดินทาง
ประกันเดินทาง

ประกันเดินทาง

ประกันทรัพย์สิน
ประกันทรัพย์สิน

ประกันทรัพย์สิน

ประกันกอล์ฟ
ประกันกอล์ฟ

ประกันกอล์ฟ

ประกันการก่อสร้าง
ประกันการก่อสร้าง

ประกันการก่อสร้าง

ประกันความรับผิด
ประกันความรับผิด

ประกันความรับผิด

ประกันขนส่งสินค้า
ประกันขนส่งสินค้า

ประกันขนส่งสินค้า

1/1

ประกันวินาศภัย รถยนต์, บ้าน, โรงงาน, ทรัพย์สิน,

การเดินทาง, กอล์ฟ, สินค้า, การก่อสร้าง ฯลฯ 

Stock Market Graph

จัดสรรการลงทุน

ใช้เพื่อบริหารความเสี่ยง เพื่อคุ้มครองการสูญเสียทรัพย์สิน หรือ การรั่วไหลของเงินที่เกิดความเสียหายจากทรัพย์สิน หรือ กิจกรรมในการทำงาน เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้แก่ชีวิต

ใช้เพื่อต่อยอดการเก็บออมให้เกิดมูลค่าในอัตราก้าวหน้าที่สามารถเอาชนะค่าเงินเฟ้อ สร้างประโยชน์ได้มากกว่าการฝากเงินในธนาคาร ผ่านการจัดสรรการลงทุนเพื่อบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน ให้มูลค่าเพิ่มขึ้นเพื่อไปเป้าหมายการเงินที่วางไว้

strategi-money-management-dengan-positio

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริหารภาษีบุคคลและนิติบุคคล

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับองค์กร เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่พนักงานและลูกจ้างในองค์กร

ให้คำปรึกษาและบริหารจัดการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับองค์กร ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง และ ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ

คุณวุฒิและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

 • ตัวแทนประกันชีวิต

  • เลขที่ใบอนุญาต : 6001028108​

 • นายหน้าการจัดการประกันวินาศภัยโดยตรง

  • เลขที่ใบอนุญาต : 6304006256​

 • ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1

  • เลขที่ทะเบียน : ​089111

 • ตัวแทนขายหน่วยลงทุน

 • ที่ปรึกษาการเงิน FChFP ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมที่ปรึกษาการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Financial Services Association – APFinSA)

 • สมาชิกตลอดชีพสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน

 • กรรมการชมรม Young Insurer Club (YIC) สมาคมประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 - 2558 

Our Partner

APFinSA250

Asia Pacific Financial Services Association

logo-THAIFA-AI-น้ำเงิน

สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน

aia-logo-618BFE8E96-seeklogo.com

เอไอเอ (ประเทศไทย)

dvs-logo

เทเวศประกันภัย

mti-logo

เมืองไทยประกันภัย

mittare-logo

มิตรแท้ประกันภัย

Phillip-logo

หลักทรัพย์ฟิลลิป

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม? ติดต่อเรา

ฝากรายละเอียดการติดต่อกลับ เช่น เบอร์โทรศัพท์, อีเมล์ หรือแชทหาเราได้เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม.